Backlink dofollow, nofollow là gì? Cái nào tốt hơn trong SEO website?


Trong phạm vi bài viết này dichvuseos sẽ tập trung làm rõ 2 khái niệm đó là dofollow là gì và nofollow là gì trong SEO website. Đây không phải là vấn đề gì mới mẻ nhưng nó lại là vấn đề khá quan trọng với một người làm trong lĩnh vực thiết kế website, dịch vụ SEO dù có chuyên hay không chuyên.

Backlink dofollow, nofollow là gì ? Cái nào tốt hơn trong SEO website?

Thuộc tính Dofollow và Nofollow trong SEO website

Trong các thẻ HTML để viết nên trang web thì có thẻ A còn gọi là thẻ link, thẻ A này có khá nhiều thuộc tính và trong đó có 2 thuộc tính mà chúng ta đang nhắc đến ở đâu đó là dofollow và nofollow.

Ví dụ:

<a href=”http://dichvuseos.com/” rel=”dofollow”>dich vu seo</a>
<a href=”http://dichvuseos.com/” rel=”nofollow”>dich vu seo</a>

Ý nghĩa dofollow và nofollow trong SEO website

Những liên kết được gán thuộc tính rel="nofollow" là những liên kết mà chúng ta báo cho các công cụ thu thập dữ liệu biết đây là liên kết không đáng tin cậy, hoặc liên kết không có giá trị, tao không muốn mày truy cập vào nó.

<a href=”http://dichvuseos.com/” rel=”nofollow”>dich vu seo</a>

Liên kết được gán thuộc tính rel="dofollow" hoặc là liên kết không gán thuộc tính thì ngầm hiểu là có thuộc tính rel=”dofollow”. Với liên kết dạng này thì chúng ta báo cho các công cụ thu thập dữ liệu biết đây là những liên kết có giá trị tốt, đáng tin cậy, hãy truy cập vào nó, ghi nhận và tính điểm cho nó.

<a href=”http://dichvuseos.com/” rel=”dofollow”>dich vu seo</a>  

Như trong bài trước hệ thống link trong SEO là gì thì các bạn đã hiểu được khái niệm về backlink trong seo rồi. Hôm nay, lại nhắc đến backlink nhưng với một khía cạnh khác và quan trọng mà bạn phải nắm được, đó là vấn đề chọn backlink dofollow khi chúng ta đi kiếm backlink.

Link dofollow trong SEO website

Tác dụng của backlink dofollow trong làm SEO là gì?

Backlink có 2 dạng đó là backlink dofollow và backlink nofollow. Đối với dofollow thì như giải thích bên trên, tức là liên kết đáng tin cậy, có giá trị tốt, cần được ghi nhận và tính điểm , và ngược lại với backlink nofollow.

Như vậy chúng ta thấy, với backlink dofollow thì không có gì phải bàn rồi, nó báo cho các công cụ thu thập dữ liệu biết là liên kết tốt, đây là điều bắt buộc để một liên kết được tính là một backlink mà.

Nhưng với backlink nofollow là sao? Khi mà người ta gán thuộc tính nofollow cho liên kết, đồng nghĩa báo rằng đây là liên kết xấu, không có giá trị, không tính điểm cho nó, vậy nếu chúng ta xây dựng backlink trong SEO website mà gặp những liên kết có nofollow thì coi như công toi rồi.  

Chọn backlink dofollow hay backlink nofollow? 

Một backlink chỉ được tính điểm khi nó mang thuộc tính dofollow hoặc là không có thuộc tính, còn nếu nó mang thuộc tính nofollow thì coi như liên kết đó không có giá trị.

Backlink nofollow chỉ có tác dụng khi mà có người click vào nó và chạy về website của chúng ta mà thôi, khi đó thì sẽ được tính là chuyển đổi, giới thiệu.

Như vậy bạn cũng dễ dàng thấy được phải chọn backlink dofollow để nó được tính điểm trong seo. Khi các bạn seo website, và đi làm backlink thì hãy kiểm tra xem trang web mà bạn chuẩn bị đặt link kiếm liên kết trên đó, thì nó cho phép link dofollow hay link nofollow nhé.

Để kiểm tra thuộc tính nhanh chóng mà không đòi hỏi bạn phải biết code, hãy dùng công cụ seo quake nó sẽ giúp bạn dễ dàng nhìn thấy thuộc tính dofollow hay nofollow của link.

Link nofollow trong SEO website

Với những giải thích bên trên chắc hẳn mọi người đã hiểu được thế nào là link dofollow, link nofollow. Thế nào là một backlink có giá trị đúng không nào. Hãy là người làm SEO website chuyên nghiệp và thông thái khi biết lựa chọn backlink dofollow và nofollow nhé.  

Xem thêm bài viết: Hệ thống link trong SEO là gì? Các loại liên kết trong website