Bản cập nhật Google Updates T4/2024 dành cho nhà phát triển web


Ngày 25 tháng 4: Xuất thêm một dải Địa chỉ IP trong trình tìm nạp của Google

Nội dung: Thêm danh sách địa chỉ IP bổ sung đối với trình tìm nạp dữ liệu của Google.

Lý do: Cung cấp thêm giải pháp xác minh trình thu thập dữ liệu web truy cập vào máy chủ có phải là trình thu thập dữ liệu của Google hay không nhằm phát hiện ra kẻ giả mạo Googlebot để truy cập trang web của bạn.

Dãy IP mới được bổ sung – user-triggered-fetchers-google.json thuộc loại trình tìm nạp do người dùng kích hoạt. Trình tìm nạp do Google kiểm soát bắt nguồn từ những IP trong đối tượng user-triggered-fetchers-google.json và phân giải thành tên máy chủ google.com. Những IP trong đối tượng user-triggered-fetchers.json phân giải thành tên máy chủ gae.googleusercontent.com.

Ví dụ: những IP này được sử dụng nếu một trang web đang chạy trên Google Cloud (GCP) có một tính năng cần phải tìm nạp Nguồn cấp dữ liệu RSS bên ngoài theo yêu cầu của người dùng trang web đó.

Hay hiểu đơn giản, bạn có thể xác minh trình thu thập dữ liệu của Google dựa vào địa chỉ IP có tên miền là googlebot.com, google.com hoặc googleusercontent.com.

Xem thêm:

Ngày 24 tháng 4: Thêm định nghĩa cho giá trị thuộc tính rel của biểu tượng trang web

Nội dung: Bổ sung thêm định nghĩa cho từng giá trị thuộc tính rel cho biểu tượng trang web.

Để trích xuất thông tin của biểu tượng trang web, Google dựa vào thuộc tính relhref của phần tử link. Google hỗ trợ những giá trị thuộc tính rel sau đây để chỉ định một biểu tượng trang web:

 • Icon: biểu tượng đại diện cho trang web theo tiêu chuẩn HTML.
 • Apple-touch-icon: biểu tượng website thân thiện với iOS.
 • Apple-touch-icon-precomposed: biểu tượng thay thế cho các phiên bản iOS cũ.

Nguyên tắc để website đủ điều kiện xuất hiện kèm theo biểu tượng trang web trong kết quả tìm kiếm trên Google:

Google Tìm kiếm hỗ trợ một biểu tượng trang web cho mỗi trang web, trong đó trang web được xác định bằng tên máy chủ.

Được hỗ trợ: https://example.com (đây là trang chủ cấp miền)

Được hỗ trợ: https://news.example.com (đây là trang chủ cấp miền con)

Không được hỗ trợ: https://example.com/news (đây là trang chủ cấp thư mục con)

 • Không chặn Googlebot-Image và trang chủ của Googlebot thu thập dữ liệu tệp biểu tượng trang web.
 • Đảm bảo biểu tượng trang web là hình ảnh đại diện cho thương hiệu của trang web đó.
 • Biểu tượng trang web phải là hình vuông với định dạng hợp lệ.
 • URL của biểu tượng trang web phải cố định (đừng thường xuyên thay đổi URL).
 • Những biểu tượng trang web không phù hợp se không được hiển thị. Google sẽ tự động thay thế hình ảnh đó bằng một biểu tượng mặc định.

Ngày 17 tháng 4: Xoá tài liệu về băng chuyền video (quyền truy cập hạn chế)

Lý do: Trước đây Google đã thử nghiệm mã đánh dấu băng chuyền video với một nhóm chủ sở hữu trang web, nhưng sau cùng thì họ nhận thấy mã đánh dấu này không hữu ích cho hệ sinh thái trên quy mô lớn.

Nếu bạn là chủ sở hữu một trang web, bạn vẫn có thể giữ lại mã đánh dấu này trên trang để các công cụ tìm kiếm và các hệ thống khác có thể hiểu rõ hơn về trang web của bạn.

Nội dung: Xoá hướng dẫn về băng chuyền video khỏi tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Video.

Về Dữ liệu có cấu trúc Video

Mặc dù Google sẽ cố gắng tự động tìm hiểu chi tiết về video của bạn, nhưng bạn có thể cung cấp thông tin rõ ràng, chẳng hạn như phần mô tả, URL hình thu nhỏ, ngày tải lên và thời lượng, bằng cách đánh dấu video bằng VideoObject. Video có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm video, Google Hình ảnhGoogle Khám phá.

Về Băng chuyền lưu trữ video

Đây là một tính năng nâng cao giúp video của bạn xuất hiện dưới dạng băng chuyền lưu trữ. Khi bạn đánh dấu nội dung cho video bằng dữ liệu có cấu trúc ItemList, video sẽ có đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng này.

Ngày 16 tháng 4: Làm rõ nguồn trích xuất hình ảnh

Lý do: Dựa trên các thắc mắc của người dùng về việc Google trích xuất hình ảnh từ phần tử html nào

Nội dung: Làm rõ việc hình ảnh được trích xuất từ thuộc tính src của thẻ img

Ví dụ: <img src="puppy.jpg" alt="Chú chó retriever lông vàng" />

Google sẽ trích xuất hình ảnh từ thuộc tính src, ở đây là file “puppy.jpg” của thẻ img

Trường hợp không nên: <div style="background-image:url(puppy.jpg)">Chú chó retriever lông vàng</div>

Ngày 11 tháng 4: Làm rõ về tính năng băng chuyền (phiên bản thử nghiệm)

Lý do: Dựa trên các phản hồi và câu hỏi của người dùng, Google đã bổ sung hướng dẫn chính xác về những trường hợp sử dụng được hỗ trợ và những trang mà người dùng cần thêm mã đánh dấu. Đây chỉ là bổ sung nội dung trong tài liệu, còn lại tính năng không thay đổi.

Nội dung: Thêm mã đánh dấu vào trang tóm tắt của bạn. Khi người dùng truy cập trang tóm tắt, họ sẽ thấy một băng chuyền hiển thị các trang chi tiết liên quan. Tính năng Băng chuyền hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành cho những trang web sở hữu trang tóm tắt có liên kết đến các trang chi tiết khác trên cùng trang web.

Để đủ điều kiện làm xuất hiện kết quả nhiều định dạng thử nghiệm này, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc ItemList kết hợp với ít nhất một trong các mục dữ liệu có cấu trúc được hỗ trợ sau đây:

LocalBusiness và các loại phụ, ví dụ:

 • Restaurant
 • Hotel
 • VacationRental

Product

Event

Sau đây là cách băng chuyền có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm khi bạn thêm mã đánh dấu ItemList kết hợp với một loại nội dung được hỗ trợ:

Băng chuyền